Cabang Palembang

NO.NAMANO. ANGGOTAALAMAT
1Lisanti Cahyasiwi, SPBG 0233 
2Risma Magdalena Sianturi, SPBG 0240Balai Karantina Kelas I Boombaru Palembang
3Agustinus ri WidBG 0299 
4Chandra Irsan,Dr,Ir,Msi.BG 0316 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya - Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km.32
5Siti Herlinda,Prof,Dr,Ir,MSi.BG 0407 
6Yulia Pujiastuti,Dr,Ir,M.S. BG 0516 Universitas Sriwijaya Jl. Palembang, Prabumulih Km.32 Kampus Indralaya Ogan Ilir Sumsel
7Eka Yulistin,SP.BG 0409 
8Laila Kartini,IR.BG 0410 
9Yulianingsih,IR.BG 0411 
10Septa Indah,IR.BG 0412  
11Rahmawati,SH.BG 0413 
12Nelly Haryani,IR.BG 0414 
13Yunimawati,SP.BG 0415 
14Komarudin,SP,MSi.BG 0416 
15Anita Setyawati,SP.BG 0417 
16 Khodizah S.P., M.Si BG 0546 universitas Palembang-Jl. Darma pala No. 1A Bukit besar palembang 30139
17Feri Kornida,Ir.BG 0419 
18Eta Budi Santoso,SP.BG 0420 
19Sri Dwiyati,Ir.BG 0421 
20Bonordo,SP.BG 0422 
21Agustin Winarni, SPdBG 0503 
22Devi Anggun SariBG 0504 
23NaspridinalBG 0505 
24 Ir. Rosdah Thalib, M.Si BG 0592 Fak. Pertanian UNSRI Jl. Raya Palembang Indralaga KM.32 Indralaga Ogan Lir
25 Ir. Triani Adam, M.Si BG 0709 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Jl. Fak. Pertanian Universitas Sriwijaya
26 Dewi Meidalima, S.P, M.P BG 0745 Sekolah tinggi Ilmu Pertanian Palembang - Jl. Demang Raya, Palembang
27 Araz Meilin, SP., Msi BG 0838  
28 Ir. Effendy T. A, M.Si BG 0842 Fak. Pertanian UNSRI Jl. Raya Palembang Indralaga
29 Haperidah Nunilahwati S.P., M.P BG 0545 universitas Palembang-Jl. Darma pala No. 1A Bukit besar palembang 30139